UVODNA DOLOČILA
Ob prevzemu igrala se z najemnikom sklene najemna pogodba katere del so ti splošni pogoji poslovanja. Za sklenitev pogodbe je potreben osebni dokument s sliko. Ti splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za najem napihljivih igral družbe ZUMA d.o.o. Trebnje, ki jih sklepa v zvezi s svojo dejavnostjo družba ZUMA d.o.o. Trebnje (v nadaljevanju ZUMA) s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik).
ZUMA in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom na pogodbi o najemu napihljivega igrala, podpis obeh strank pa hkrati tudi pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata. Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala. Najemnik se zavezuje, da bo s predmetom pogodbe ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarja, nosil polno odgovornost za poškodbe otrok, ki se igrajo na napihljivem igralu in je dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja pogodbe. Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe,
katere sestavni del so ti splošni pogoji in pravico do uveljavljanja odškodnine od stranke kršiteljice vse morebiti nastale škode zaradi odstopa od pogodbe.

CENA IN NAČIN PLAČILA
Cena najema se zaračuna po ceniku in se zapiše v pogodbo. Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu napihljivega igrala. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto igrala in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

PREVZEM, UPORABA IN VRAČILO NAJETEGA IGRALA
Igralo prevzamete na sedežu podjetja v Trebnjem oz. ob najemu in prevzemu igrala prejmete natančna navodila za po na mestu določenem v komunikaciji. Postavitev in uporabo igrala ter varnostna navodila, ki so del teh splošnih pravil. Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST. Otroci morajo pri uporabi najetega predmeta sezuti obuvala in odstraniti vse ostre predmete, kot so zaponke in nakit, ki bi utegnili poškodovati napihljivo igralo. V prvi vrsti morajo otroci obuvala sezuti zaradi higienskih razlogov, saj le tako ostane igralo čisto. Drugi razlog pa je ta, da so otroci živahni in ob skakanju z obuvalom lahko poškodujejo drugega otroka, zato je priporočljivo, da so otroci bosi ali v nogavicah. Prosimo vas, da pri igri nadzirate svojega otroka. ZUMA ne odgovarja za poškodbe, nastale med igro. Zaradi tega je pomembno, da sami prepoznate zmožnosti svojega otroka med igranjem na igralih. Prosimo vas, da svojih otrok ne opogumljate za igro na igralih, ki so predvidena za starejše otroke, in brez vašega nadzora. Otroci, ki imajo zdravstvene težave, igral ne smejo uporabljati. Ne prinašajte hrane ali pijače v igralo. Če je na napihljivem igralu istočasno preveliko število otrok, igralo ne bo več delovalo, predvsem pa lahko pride do prenehanja delovanja puhalnika, igralo se lahko podre in poškoduje. Prav tako se lahko poškodujejo otroci. Upoštevajte predpisano število in starost otrok na igralu. Pri uporabi pregledujte delovanje puhalnika približno vsakih pol ure, preverite, da cev ki dovaja zrak ni stisnjena ali če pušča. V primeru dežja, snega, vetra in drugih neugodnih vremenskih pojavov ne postavljajte igrala.

PRIPRAVA IGRALA
Postavitev igrala mora biti izvedena s strani odrasle osebe. Za napihljivi grad je potrebno najti primerno mesto, ki mora biti ravno ter brez izboklin ali drugih ovir zaradi katerih bi se lahko poškodovalo igralo ali otrok. Igralo mora biti postavljeno čimbolj naravnost, da se doseže čim večja stabilnost igrala.

Razgrnite ceradno podlago. Bodite previdni, da zajema potrebno tlorisno površino igrala. Podlaga deluje kot zaščita, hkrati pa poskrbi, da igralo ostane čisto.
Na zadnji strani igrala nataknite dovodno cev na puhalnik, dobro zavežite, vklopite puhalnik v vtičnico in počakajte nekaj minut, da se igralo napolni. Puhalnik mora biti prižgan ves čas uporabe, saj le tako igralo pravilno deluje. Puhalnik mora biti prost in ne sme ležati. Če pride do izpada elektrike, je potrebno puhalnik izklopiti, nato pa ponovno vklopiti (ima sinhron motor). Prav tako električni podaljšek pred uporabo odvijte do konca.

Ugotovili boste, da zrak uhaja skozi šive. Če ugotovite, da je igralo preluknjano več kot centimeter, nas o tem nemudoma obvestite. Igralo lahko postavite sami, če presodite, da tega ne zmorete ali želite, da to storimo mi, nam pred najemom to sporočite. Postavitev in priprava igrala se izvede proti doplačilu.

POSPRAVLJANJE NAPIHLJIVEGA IGRALA
Po končani uporabi napihljivo igralo posesajte in obrišite notranjost igrala. Pred zlaganjem igrala v torbo, mora biti igralo popolnoma suho (rosa, dež…). Pranje z vodo ni dovoljeno.

Ko začnemo s pospravljanjem napihljivega igrala, na igralu ne sme biti nobene osebe.
Puhalnika ugasnemo in izklopimo iz elektrike, ter odvežemo cevi, ki so pritrjene nanju.

Kabel na puhalniku se primerno pospravi – zavije okoli izpuha.
Na igralu se odprejo zadrge, da gre zrak ven. Električni kabel se zavije oziroma zloži. Ko gre ves zrak iz igrala (30-60 minut), se poravna najprej spodnja stran oziroma dno, potem še obe strani (leva in desna), da je čim bolj ravno, nato pa se zloži na tretjine.

Nato se začne zavijati od spredaj nazaj v rolo. Igralo se zapne z dvema zateznima pasovoma in da nazaj v zaščitno vrečo. Na koncu zložimo še zaščitno ponjavo.

KJE IN KDAJ PREVZAMEM TER VRNEM NAPIHLJIVO IGRALO?
Igralo prevzamete na naslovu Temeniška pot 6, 8210 Trebnje (zadaj za stavbo pri prostorih CGP). Vrata številka 3.
Prevzem igrala je praviloma ob 9.00 uri, vračilo pa naslednji dan ob 8.00. uri (oz. po dogovoru).

KOLIKO ČASA TRAJA NAJEM NAPIHLJIVEGA IGRALA
Najem igrala traja 23 ur, od 9 ure zjutraj na dan najema, do 8 ure zjutraj naslednji dan.
V primeru zamude za več kot pol ure na dan vrnitve, vam zaračunamo dodaten dan najema! Igrala so namreč aktualna le dva dni v tednu in z zamudo vračila lahko povzročite težave naslednjemu uporabniku.

ALI LAHKO IGRALO PREVZAMEM Z OSEBNIM VOZILOM
Za prevoz večjih igral priporočamo prikolico ali dostavno vozilo, manjša igrala pa lahko prepeljete tudi v karavanu s podrtimi sedeži. Zložena igrala so v velikosti ranga 1 – 1.3 m v obsegu in dolžini.
Vsa igrala gredo v večje enoprostorce, če se odstranijo sedeži.

ALI NUDITE DOSTAVO IN POSTAVITEV IGRALA V PRIMERU, DA NIMAMO PRIKOLICE IN TOVORNEGA VOZILA
Dostave in postavitve ne nudimo, lahko pa pri nas za doplačilo najamete tovorno vozilo ali prikolico. Dostavno vozilo 50€, prikolica 30€. Vaš avto lahko pustite pri nas in ob vrnitvi igrala avto spet zamenjate.

KAJ VSEBUJE IGRALO OB NAJEMU
Ob najemu napihljivega igrala prejmete igralo, zaščitno podlogo ter puhalnik – naprava, ki napihne igralo. Potrebujete le električni podaljšek za dostop do običajne vtičnice 220V.

KAM POSTAVIMO NAPIHLJIVO IGRALO
Igralo naj bo postavljeno na ravni površini, najbolje na travnati površini, tlakovcih, asfaltu ali katerikoli drugi površini, ki igrala ne more poškodovati. Pod igralo se položi podloga, ki jo prejmete poleg. Igralo lahko uporabljate tudi v zaprtih prostorih (dvoranah, telovadnicah in podobno), v kolikor mere prostora to omogočajo.

KAKO POSTAVIMO NAPIHLJIVO IGRALO
Najprej na ravni površini razgrnete podlogo, ki jo prejmete ob najemu igrala, nanjo položite igralo, ga razvijete, priključite cev igrala na puhalnik, katerega vklopite v električno vtičnico (220V) in igralo se postavi samo.

KOLIKO OSEB JE POTREBNIH ZA POSTAVITEV
Za postavitev igral zadostujeta dve odrasli osebi. Le pri največjih igralih so priporočljive tri osebe.

KAKO NAPIHLJIVO IGRALO POSPRAVIMO NAZAJ V VREČO
Po uporabi igralo obvezno očistite. Morebitne smeti ali travo spihajte s puhalnikom ali pometite z igrala, madeže pa očistite z vlažno (ne mokro) krpo.
Spuščeno igralo najlažje pospravite tako, da daljši stranici prepognete na notranjo stran in to ponavljate dokler ne dobite dolge zloženke v širini cca. 80 cm. Nato igralo počasi zavijate v balo ter sproti iztiskate zrak, ki je ostal. V kolikor igralo ni popolnoma izpraznjeno, ga ni možno pospraviti v vrečo, zato je včasih potrebno igralo spet razviti in ga zložiti ponovno.
Ne pozabite odpreti zadrg za izpust zraka. Zlaganje bo veliko lažje, če bo spuščeno igralo ležalo na tleh 30-60 minut pred zlaganjem, saj bo tako večina zraka izpuščena.

KAKO JE Z IZPOSOJO IGRALA V PRIMERU SLABEGA VREMENA OZ. DEŽJA
V primeru ne prevzema igrala zaradi slabega vremena (igralo se ne sme zmočiti) vrnemo polovico najemnine igrala.
Namreč vreme je zelo lokalno, zato si ta riziko rezervacije delimo.
V kolikor vas nevihta preseneti imate dve možnosti:
1. igralo na hitro izpustite, ga nekajkrat prepognite in pokrijte (lahko s podlogo, ki je spodaj).
2. Igralo pustite vklopljeno – napihnjeno, saj tako voda ne bo prišla v notranjost igrala skozi šive, kar povzroča plesnenje. Na soncu se posuši zelo hitro, v vsakem primeru pa ga je v tem primeru potrebno temeljito obrisati do suhega.


PRAVILA UPORABE NAPIHLJIVEGA IGRALA
– Napihljiva igrala so namenjena zabavi otrok pod stalnim nadzorom staršev ali skrbnikov.
– Pred postavitvijo igrala preverite in zagotovite, da je cev za dovod zraka dobro in varno pritrjena na puhalnik. Prav tako preverite puhalnik (ne sme biti moker), niti pokrit s čimerkoli.
– Igrala ne uporabljate v primeru vetra ali padavin.
– Ob vstopu na igralo se obvezno sezujte
– Na igralu je prepovedano uporabljati: čevlje ali drugo obutev, ostre in trde predmete, očala, pasove, nakit in ure, žvečilne gumije oz. katerokoli hrano in pijačo.
– Na igralu ali v bližini igrala se ne smejo uporabljati vroči predmeti ali predmeti z izvorom toplote.
– Med uporabo poskrbite, da igralo ni preobremenjeno ter redno preverjajte delovanje puhalnika.
– Ni dovoljeno potiskanje oseb v zaščitno mrežo ali celo plezanje po mreži, ter groba igra.
– Hišni ljubljenčki ne smejo uporabljati igral.
– Uporaba igrala je na odgovornost najemnika.

OBREMENILNA DOLOČILA

Ob postavitvi igralo preglejte in morebitne poškodbe poslikajte in tudi takoj sporočite na 051 665 300 ali pošljite email: zumatrebnje@gmail.com – v nasprotnem primeru boste za poškodbe odgovorni vi.

V primeru poškodbe igrala (vreznina) boste morali poravnati celotne stroška popravila igrala, kar obsega prevoz do servisa, delovne ure prevoznika, prevoz nazaj ter strošek samega popravila.

V primeru, ko vrnete vlažno ali mokro igralo, vam bomo zaračunali fiksni strošek sušenja igrala v višini 55 €, saj moramo igralo odpreti, postaviti, osušiti in pospraviti.

OKVARE
O vseh morebitnih okvarah najetega igrala je dolžan najemnik nemudoma pisno na email ali sms obvestiti ZUMA in postopati v skladu z navodili, ki jih prejme…V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila igrala na svojo roko ali nastanka okvare na igralu, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe, se bremeni za stroške odprave napake oziroma popravila okvare,
najemnika.

ODGOVORNOST
Najemnik je odgovoren za vse poškodbe, ki jih bo povzročil na najetem predmetu te pogodbe. Odgovarja pa največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena po ceniku dobavitelja. Najemnik nosi polno odgovornost za morebitne poškodbe otrok, ki se igrajo z najetim predmetom te pogodbe. S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod nastalih zaradi uporabe predmeta najema.

KONČNE DOLOČBE
V času trajanja najema, najemne pogodbe ni mogoče spremeniti, razen, če se o spremembi sporazumeta obe pogodbeni stranki. V primeru, da je ugotovljena odtujitev predmeta, se o tem obvesti policija. V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov bo spor reševalo pristojno sodišče v Trebnjem.