novice

7. 11. 2016

Spremembe zakona o dohodnini

Več o tem...

16. 6. 2016

Kdaj nepridobitne organizacije ne rabijo izdati računa?

Več o tem...

20. 11. 2015

Uporabne informacije o pridobitvi nepovratnih sredstev

Več o tem...

informacije

Delovni čas:
pon - pet: 8:30 do 15:30

Telefonski številki:
01/72-37-994
01/72-30-160

novice

16. 6. 2016

Prav gotovo ste zasledili, da je bila sprejeta mini davčna reforma. Spremenjeni so bili trije davčni zakoni in sicer Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku in Zakon o dediščinah in darilih. Spremembe začnejo veljat s 1.1.2017. Več o novostih si preberite v naslednjih dokumentih:

16. 6. 2016

Kdaj nepridobitne organizacije (tudi nevladne organizacije in društva) ne rabijo izdati računa? V zvezi s tem je FURS pripravil pojasnila k Pravilniku o izvajanju Zakona od davku na dodano vrednost. Odgovore na najpogostejša vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov si preberite na naslednji povezavi. Odgovori na dodatna vprašanja glede izjeme po 143. členu PZDDV [.pdf format]

20. 11. 2015

Pred časom že pisali o pridobivanju nepovratnih sredstev in obračunom DDVja. Še vedno aktualne in zanimive informacije na to temo najdete v dokumentu na tej povezavi: Pridobitev nepovratnih sredstev in obračun DDVja [docx]

5. 5. 2015

Kako poteka finančno poslovanje društev? Kakšne so omejitve pri delovanju društev? Katera so osnovna pravila, ki veljajo za delovanje društev? Kako naj društva vodijo poslovne knjige?

Vabimo vas, da si odgovore na ta vprašnhja in ostale koristne informacije o finančnem poslovanju društev preberete v tej predstavitvi: Finančno poslovanje društev [pdf]

28. 2. 2015

Z današnjim dnem se zaključuje operacija KROP 13, v okviru katere Raziskovalna skupina ZU-MA razvija sistem Intellicounting. Intellicounting je sistem za kontekstno upravljanju in vodenju malih in srednjih podjetij. Omogoča samodejen zajem in agregacijo poslovnih podatkov in dogodkov iz različnih virov, zbrane podatke pa z naprednimi matematičnimi metodami analizira ter na podlagi tega napove trende poslovanja. Ključne informacije o poslovanju podjetja prikaže na personaliziran in kontekstni način, in to ob pravem času.

Sistem razvijamo v sklopu projekta Kontekstna podpora upravljanju in vodenju MSP "Intellicounting". Delovanje raziskovalne skupine sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija (EU) - Evropski socialni sklad.

ess

20. 11. 2014

Raziskovalna skupina ZU-MA je že razvila prvo verzijo sistema Intellicounting. Sistem je trenutno v fazi testiranja. Sistem Intellicounting omogoča samodejen zajem in agregacijo poslovnih podatkov in dogodkov iz različnih virov, zbrane podatke pa z naprednimi matematičnimi metodami analizira ter na podlagi tega napove trende poslovanja. Pri razvoju sistema Intellicounting stremimo k temi, da je z uporabo kompleksnih metod za obdelavo podatkov dobimo čim boljše rezultate trendov poslovanja, hkrati pa dobljene rezultate in zbrane podatke predstavimo na čim bolj razumljiv način.

Sistem razvijamo v sklopu projekta Kontekstna podpora upravljanju in vodenju MSP "Intellicounting". Delovanje raziskovalne skupine sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija (EU) - Evropski socialni sklad.

ess

19. 6. 2014

Obveščamo vas, da je raziskovalna skupina ZU-MA tudi s strani Javne agencije za raziskovano dejavnost vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij.

Osnovna ideja delovanja naše raziskovalne skupine je analizirati obstoječe računovodske podatke podjetij in na podlagi tega razviti projekcije in trende poslovanja, ki bodo direktorjem podjetij v pomoč pri sprejemanju nadaljnjih odločitev. Ključno vodilo pri tem so bile ugotovitve, da zgolj računovodske in davčne informacije podjetjem (pri tem smo osredotočeni na mala in srednja podjetja) ne zagotavljajo zadostnih informacij, ki so potrebne za učinkovito upravljanje in vodenje podjetij, hitremu prilagajanju tržišču, naslavljanju novih tržnih priložnosti in ohranjanju konkurenčne prednosti podjetij. Res je, da računovodski in davčni izkazi vsebujejo vse ključne informacije, vendar pa obstajata dve ključni težavi: a) izkazi se izdelujejo za nazaj z velikim (pogosto prevelikim) časovnim zamikom in b) direktorji malih in srednjih podjetij obvladajo svoj posel, niso pa nujno izšolani za hitro in učinkovito branje računovodskih in davčnih izkazov, zato le-teh ne uporabljajo kot strateško in taktično orodje pri vodenju podjetja. Za podlagi teh ugotovitev v sklopu delovanja naše raziskovalne skupine razvijamo model in ustrezne aplikacije za mobilne naprave, ki bodo omogočale dostavo ključnih poslovnih podatkov in izdelavo projekcij poslovanja na enostaven in ažuren način.

Delovanje raziskovalne skupine sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija (EU) - Evropski socialni sklad.

ess

22. 1. 2014

Vabimo vas, da si preberete koristne informacije o naslednjih temah:

16. 1. 2014

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo rezultate Javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 - JR KROP 2013.

Na razpis je prispela 201 vloga. Za sofinanciranje je bilo izbranih skupaj 58 vlog, med katerimi je tudi vloga našega podjetja ZU-MA d.o.o.

Z odobritvijo te vloge v podjetju ZU-MA pričenjamo z raziskovalno dejavnostjo in izvajanjem projekta Kontekstna podpora upravljanju in vodenju MSP "Intellicounting".

16. 12. 2013

V UL 101/13 dne 09.12.2013 je bil objavljen Zakon o davku na nepremičnine, ki bo pričel veljati s 01.01.2014. Preberite si povzetek Zakon o davku na nepremičnine , skupaj s prilogo.   

Več novosti najdete v razdelku uporabni podatki in obvestila.